HOME ISSUES ABOUT SUBMISSIONS ORDER CONTACT
Home / Issues / Volume 2, Number 2 (Spring 2010) / Masthead
VOLUME 2, NUMBER 2 (Spring 2010)
PDF masthead

2nd Board of Editors (2009-2010)

Editor-in-Chief
ZHOU Zhixiang
Chief Articles Editor
Development Editor
Chief Managing Editor
Eugene C.Y. Liu
Kevin B. Goldstein
Lloyd Zeshin Leonard
Administrative Editor
Business Editors
China Law Update Editor
LU Qiuyue
HUANG Xiao
CHEN Han
LIU Lu
Articles Editors
Jenny Cheung
CUI Xuemei
Edwina Ho
Pat Poon
Managing Editors
CAI Zhu
FENG Yitian
JIN Yitian
Jina Kim
Tsolmon Shar
SUN Jiahui
SUN Weiwei
YIN Yue
ZHOU Ying
Staff
Vincent Chow
FENG Baihui
Stefan Herbasch
HUANG Jiansi
Anya Kreimerzak
LI Jingyuan
LI Tingjie
LIU Guanyan
SU Yaqi
ZHANG Da
ZHANG Fan
ZHANG Xue
ZHONG Xueting
ZHUO Yunong
Advisory Board
Prof. CHANG Wejen
Prof. CHEN Weizuo
Prof. Jerome A. Cohen
Prof. CUI Guobin
Prof. FENG Xiang
Prof. WANG Tze-chien
Prof. WANG Zhenmin
Special Advisor
Carlton J. Willey

Copyright © 1999-2016 Tsinghua China Law Review. All Rights Reserved.