HOME ISSUES ABOUT SUBMISSIONS ORDER CONTACT
Home / Issues / Volume 6, Number 1 (Fall 2013) / Masthead
VOLUME 6, NUMBER 1 (Fall 2013)
PDF masthead

6th Board of Editors (2013-2014)

Editor-in-Chief
RAO Weijia
Chief Articles Editor
China Law Update Director
Chief Managing Editors
Jonathan Chow
SUN Yuxuan
Leslie Allen
CHEN Qin
IT & Layout Director
Administrative Director
Marketing Director
CHEN Wang
GUO Runhua
PENG Yali
XU Han
Articles Editors
Zhang Yunda
Alanna Rennie
Jessica Leung
Victor Leung
Adam Shedletzky
YE Xulei
CHEN Yurui
LE Xiaoying
XU Siyi
WU Jiayue
TANG Miao
HOU Peipei
ZHAO Minxi
PAN Tingyao
Joshua Woo
Julian M. Hill
Lynne Chan
Senior Managing Editors
Hari Sarang Nathan
Stephen Shin
ZHAO Jing
LV Yun
CAI Siyu
AN Jincheng
Managing Editors
YANG Haixuan
ZHANG Xiaoyue
Michael Tsang
WU Yichen
LI Yijing
YANG Weiran
Lena Minh Thi Vo
HONG Lingyan
ZHOU Yi
Jade Yuen
WANG Beining
LU Erxian
LIU Lin
XING Lehan
Administrative Editors
CHEN Min
LI Zizi
XU Zhaocong
XU Qile
MENG Lu
CANG Haitian
XU Haowen
JIANG Wenqing
China Law Update Editors
HUANG Minda
Calton WU
Malisa LEUNG
DENG Xijun
ZHANG Ke
IT & Layout Editors
CHANG Wenyi
Wang Zhenyu
SUN Hui
FANG Yiwei
LI Qin
Emily Jeong
Marketing Editors
QIAO Lanru
LI Danyang
ZHOU Ziqi
FENG Haojun
CAI Zihong
YUAN Nuoxi
Advisory Board
Prof. CHANG Wejen
Prof. CHEN Weizuo
Prof. Jerome A. Cohen
Prof. CUI Guobin
Prof. FENG Xiang
Prof. WANG Tze-chien
Prof. WANG Zhenmin
TU Kai
LIU Han
Special Advisors
Carlton J. Willey
Kevin B. Goldstein
FENG Yitian
Robert Sherman

Copyright © 2014 Tsinghua China Law Review. All Rights Reserved.