HOME ISSUES ABOUT SUBMISSIONS ORDER CONTACT
Home / Issues / Volume 7, Number 1 / Masthead
VOLUME 7, NUMBER 1
PDF masthead

7th Board of Editors (2014-2015)

Editor-in-Chief
JIANGZHOU Lan
Chief Articles Editors
China Law Update Directors
Chief Managing Editors
CHEUNG Kwan Yee
ZHANG Yiran
Carla Anna Mirrer
Jasmine LYNN
Qu Heyi
CAI Siyu
IT & Layout Directors
Administrative Directors
Marketing Directors
CHEN Wang
LI Zizi
ZHOU Yifan
CANG Haitian
MENG Lu
YUAN Nuoxi
Alice WANG
Articles Editors
Emilie Soust
Colin Ballantine
Managing Editors
ZHOU Ziqi
WEI Anqi
PAN Tingyao
LU Jingfei
CHEN Xupeng
LI Yijing
CHEN Yiting
ZHANG Zhaohan
WEI Yanlin
Jade Yuen
WANG Beining
Administrative Editors
TEO Xuanlang
ZHANG Xiaoyu
FU Shuning
LIU Zihe
China Law Update Editors
FAN Danting
JIN Ning
ZHANG Xiaoyue
LI Qiaofeng
Marketing Editors
Chris Campbell
Yahya Yuksel
QIAO Lanru
Advisory Board
Prof. CHANG Wejen
Prof. CHEN Weizuo
Prof. Jerome A. Cohen
Prof. CUI Guobin
Prof. FENG Xiang
Prof. WANG Tze-chien
Prof. WANG Zhenmin
TU Kai
LIU Han
Special Advisor
Robert Sherman

Copyright © 1999-2016 Tsinghua China Law Review. All Rights Reserved.