HOME ISSUES ABOUT SUBMISSIONS ORDER CONTACT
Home / Issues / Volume 7, Number 2 / Masthead
VOLUME 7, NUMBER 2
PDF masthead

7th Board of Editors (2014-2015)

Editors-in-Chief
JIANGZHOU Lan
Yang Haixuan
Chief Articles Editors
China Law Update Directors
Chief Managing Editor
CHEUNG Kwan Yee
Chen Wang
Xu Han
Jasmine Lynn
Peng Yali
IT & Layout Director
Administrative Directors
Marketing Directors
CANG Haitian
LI Zizi
ZHOU Yifan
MENG Lu
YUAN Nuoxi
Alice WANG
Articles Editors
Raphael Papon
Joey Chan
Alexander Karsten-Chou
Yue ying Bloomer
Senior Managing Editors
Jin Ning
ZHOU Ziqi
PAN Tingyao
WEI Yanlin
Yang Weiran
Managing Editors
WANG Beining
ZHANG Xiaoyu
FU Shuning
LIU Zihe
WEI Anqi
LU Jingfei
CHEN Xupeng
ZHANG Zhaohan
TEO Xuanlang
Peng Tzu-Huan
Li Danyang
Yu Sunli
Huang Wanlu
China Law Update Editors
FAN Danting
JIN Ning
ZHANG Xiaoyue
LI Qiaofeng
Marketing Editors
Chris Campbell
Yahya Yuksel
QIAO Lanru
Advisory Board
Prof. CHANG Wejen
Prof. CHEN Weizuo
Prof. Jerome A. Cohen
Prof. CUI Guobin
Prof. FENG Xiang
Prof. WANG Tze-chien
Prof. WANG Zhenmin
TU Kai
Gao Simin
LIU Han
Special Advisor
Robert Sherman

Copyright © 1999-2016 Tsinghua China Law Review. All Rights Reserved.