HOME ISSUES ABOUT SUBMISSIONS ORDER CONTACT
Home / Issues / Volume 8, Number 1 / Masthead
VOLUME 8, NUMBER 1
PDF masthead

8th Board of Editors (2015-2016)

Co-Editors-in-Chief
Hadas Peled
CHEN Wang
Executive Editors
Helena Moradi
YANG Haixuan
CANG Haitian
YUEN Nok Hei
Senior Editors
FAN Danting
YU Sunli
XU Qianyue
Louis Thivierge
Yan Hong Tan
Zahra Biniaz
PAN Tingyao
Connor Patrick Delvin
Ronny J. Ren
Tenzing Quwang
ZHANG Zhaohan
HUANG Wanlu
YUAN Fang
XU Hong
ZHANG Xiaoyu
Editors
LI Yejing
LI Yuyang
LIU Zihe
LI Danyang
WEI Anqi
WANG Xinyue
LE Xiaoying
ZHOU Ziqi
LU Jingfei
CAI Zezhou
GUAN Yu
CAO Jianjun
XIN Zaixia
GU Xiang
ZENG Xiao
WANG Jun
SONG Lingling
WU Qinzhi
LI Zhiyao
YANG Yipu
Michelle Han
ZHANG Yuting
ZHANG Yin
FU Landi
XIA Hui
ZHANG Jiale
GAO Xiang
Staff
CAO Zijian
WEI Yanlin
ZHANG Xiaoyue
YANG Weiran
MENG Lu
ZHANG Chenchen
Advisory Board
Prof. CHANG Wejen
Prof. WANG Zhenmin
Prof. Jerome A. Cohen
Prof. CHEN Weizuo
Prof. SHEN Weixing
Prof. WANG Tze-chien
Prof. FENG Xiang
Prof. TU Kai
Prof. GAO Simin
Prof. LIU Han
Special Advisors
RAO Weijia
Robert Sherman

Copyright © 1999-2016 Tsinghua China Law Review. All Rights Reserved.