HOME ISSUES ABOUT SUBMISSIONS ORDER CONTACT
Home / Issues / Volume 8, Number 2 / Masthead
VOLUME 8, NUMBER 2
PDF masthead

8th Board of Editors (2015-2016)

Co-Editors-in-Chief
Hadas Peled
CHEN Wang
Executive Editors
Ronny J. Ren
YANG Haixuan
YU Sunli
Tenzing Quwang
XU Hong
ZHOU Ziqi
YANG Weiran
MENG Lu
Senior Editors
Conor Patrick Devlin
FAN Danting
FU Shuning
LI Yejing
LI Yuyang
LIU Zihe
Louis Thivierge
WEI Anqi
Markus Fisch
XU Qianyue
Yuen Nok Hei
ZHANG Xiaoyu
ZHANG Zhaohan
Editors
CAI Zezhou
FENG Zixuan
GAO Xiang
LEI Run
LI Danyang
LI Siyao
LI Yihao
LIU Ang
LIU Leyu
LU Jingfei
Raphael Papon
SHAN Weijing
Tang Ping Fan
WANG Xinyue
WEI Danna
WU Qinzhi
YUAN Fang
ZENG Xiao
ZHANG Chenchen
ZHANG Jiale
ZHANG Liuting
ZHANG Shengqi
ZHANG Xiaoyue
ZHOU Xiaoqi
Staff
CANG Haitian
PAN Tingyao
Advisory Board
Prof. CHANG Wejen
Prof. WANG Zhenmin
Prof. Jerome A. Cohen
Prof. CHEN Weizuo
Prof. SHEN Weixing
Prof. WANG Tze-chien
Prof. FENG Xiang
Prof. TU Kai
Prof. GAO Simin
Prof. LIU Han
Special Advisors
RAO Weijia
Robert Sherman

Copyright © 1999-2016 Tsinghua China Law Review. All Rights Reserved.