HOME ISSUES ABOUT SUBMISSIONS ORDER CONTACT
Home / Issues / Volume 9, Number 2 / Masthead
VOLUME 9, NUMBER 2
PDF masthead

9th Board of Editors (2016-2017)

Co-Editors-in-Chief
MENG Lu
YANG Weiran
Executive Editors
LU Jingfei
HAN Zhixin
YU Sunli
ZHANG Liuting
ZHANG Zhaohan
Senior Editors
FAN Danting
FU Shuning
LEI Run
LI Yihao
LIU Leyu
LIU Zihe
Moritz Neumann
Pan Tingyao
SHAN Weijing
Sven Robert Klose
Ronny J. Ren
Tang Ping Fan
WEI Anqi
Zhang Xiaoyue
Editors
Amina Zamulina
Corey Myer
CHEN Huayi
CHEN Lishan
CHEN Pinhao
CHEN Zhuoran
CHU Jiawei
DAI Xingmao
Felix Pulter
HE Xiuqi
JIN Yinan
LIAO Linfeng
LIANG Zhipeng
LIU Shuyu
MO Xiaohang
OU Shuiquan
XIE Zhijie
ZHANG Chao
ZHAO Zijun
Staff
WANG Yi
Advisory Board
Prof. CHANG Wejen
Prof. SHEN Weixing
Prof. Jerome A. Cohen
Prof. WANG Zhenmin
Prof. CHEN Weizuo
Prof. WANG Tze-chien
Prof. FENG Xiang
Prof. TU Kai
Prof. GAO Simin
Prof. LIU Han
Special Advisors
Hadas Peled
CHEN Wang
Robert Sherman

Copyright © 1999-2017 Tsinghua China Law Review. All Rights Reserved.