HOME ISSUES ABOUT SUBMISSIONS ORDER CONTACT
Home / Issues / Volume 11, Number 2 / Masthead
VOLUME 11, NUMBER 2
PDF masthead

11th Board of Editors (2018-2019)

Co-Editors-in-Chief
TANG Ping Fan
LIU Zihe
Executive Editors
CHEN Huayi
CHEN Meng
CUI Jiale
FAN Jinghe
HE Shuheng
LI Yihao
LIN Ziyu
SHAN Weijing
SONG Jinyang
TAN Yanfei
YAO Ziyi
ZHU Xingjian
Senior Editors
Amanda Allcock
Claire Kumesu-Egri
GUAN Wenyue
HUANG Peilun
LIU Shengjia
LU Hao
Lucy Yun Zheng
SUN Xiuman
WANG Anda
XU Duoye
YU Qianqian
ZHOU Shizun
ZHOU Yuhang
ZHU Lanyi
Editors
HAO Guanxiong
HE Chenwen
HU Fan
JIANG Linfeng
LI Shufan
LI Yan Hon
LI Nian
LIAN Ruihua
LIN Meng
MIAO Cheng
SUN Yirong
WANG Shuanghui
WANG Yuning
WU Peiyao
ZHANG Xinyu
Advisory Board
Prof. CHANG Wejen
Prof. SHEN Weixing
Prof. Jerome A. Cohen
Prof. WANG Zhenmin
Prof. CHEN Weizuo
Prof. WANG Tze-chien
Prof. FENG Xiang
Prof. CUI Guobin
Prof. GAO Simin
Prof. TU Kai
Prof. LIU Han
Special Advisors
Hadas Peled
CHEN Wang
Robert Sherman
YANG Weiran
MENG Lu
FU Shuning
ZHANG Zhaohan
CAO Wenjiao

Copyright © 1999-2019 Tsinghua China Law Review. All Rights Reserved.