HOME ISSUES ABOUT SUBMISSIONS ORDER CONTACT
Home / Issues / Volume 12, Number 2 / Masthead
VOLUME 12, NUMBER 2
PDF masthead

12th Board of Editors (2019-2020)

Editor-in-Chief
LIN Ziyu
Managing Editor
SONG Jinyang
Executive Editors
CHEN Meng
CUI Jiale
HU Fan
LI Nian
LIAN Ruihua
LIAO Linfeng
LIN Meng
SUN Yirong
XU Duoye
YAO Ziyi
ZHANG Xinyu
Senior Editors
Amanda Allcock
Daniel Zigo
GUO Fanjun
HE Chenwen
JIANG Linfeng
Kevin Hubacher
LI Shufan
MIAO Cheng
SUN Mingyu
TAN Yanfei
WANG Hedan
WANG Yuning
WU Peiyao
ZHOU Yuexin
Editors
CAI Jiawei
CHEN Zhixin
HAN Jinge
HUANG Jiaxi
HE Minzhe
JIANG Yuxin
LIU Kaiyu
LIU Yuxuan
NIU Zhiheng
QIU Qunran
SUN Qingyang
WANG Jiaqi
WANG Shuanghui
YAN Chen
ZHOU Mengdi
ZHOU Shizun
ZU Yiwei
Advisory Board
Prof. CHANG Wejen
Prof. SHEN Weixing
Prof. Jerome A. Cohen
Prof. WANG Zhenmin
Prof. CHEN Weizuo
Prof. WANG Tze-chien
Prof. FENG Xiang
Prof. CUI Guobin
Prof. GAO Simin
Prof. TU Kai
Prof. LIU Han
Special Advisors
Hadas Peled
CHEN Wang
Robert Sherman
YANG Weiran
MENG Lu
FU Shuning
ZHANG Zhaohan
TANG Ping Fan
LIU Zihe
CAO Wenjiao

Copyright © 1999-2020 Tsinghua China Law Review. All Rights Reserved.